Επικοινωνία

Κλινική Δερματολογία

Έγκυρη διάγνωση, θεραπεία & αντιμετώπιση δερματικών παθήσεων.

Αισθητική Δερματολογία

Κοσμητικές θεραπείες, με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα.

Μαλλιά

Διεξοδική διάγνωση με Τριχοσκόπηση, πλήρες εύρος θεραπειών Τριχόπτωσης.

Αφροδισιολογία

Ενημέρωση, πρόληψη, διάγνωση & θεραπεία των (ΣΜΝ).

Που θα βρείτε την Ιατρό

Στο πλήρως ανακαινισμένο ιδιωτικό ιατρείο μας, στο Περιστέρι, τηρούνται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή διεξαγωγή των θεραπειών.